Anunț referitor la etapa a doua de admitere în clasa a IX a, pe locurile speciale, a elevilor cu Cerințe Educaționale Speciale

Absolvenții claselor a VIII-a care au certificat de orientare școlară și profesională pentru anul școlar 2019-2020, emis pana la data începerii semestrului al II-lea(13.01.2020), care nu au fost repartizați în etapa I de admitere, pot completa fișa de opțiuni și depune dosarele cu documente, în perioada 25-30 iulie 2020, la unitatea școlară de proveniență, în vederea admiterii în învățământul liceal, profesional și dual de stat, pe locurile destinate elevilor cu cerințe educative speciale, în etapa a doua de repartizare, care va avea loc pe 31.07.2020. Unitățile școlare de proveniență vor trimite fișa de opțiuni completată și copie după dosarul cu documente ale elevului, scanate, la adresa de mail cjrae.galati@gmail.com pănă pe data de 30.07.2020, ora 12.00

Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Galaţi este o unitate conexă a învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Educaţiei şi coordonată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi.

Suntem specializaţi în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice acordate: copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinţilor și membrilor comunităţii pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens.

Institutia noastra, CJRAE, oferă servicii specializate de mediere şcolară, coordonează, monitorizează şi evaluează, la nivel judeţean, activitatea şi serviciile educaţionale oferite de :

  • Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă
  • Centrul şi cabinetele logopedice
  • Centrul judeţen şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică