Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Galaţi este o unitate conexă a învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Educaţiei şi coordonată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi.

Suntem specializaţi în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice acordate: copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinţilor și membrilor comunităţii pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens.

Institutia noastra, CJRAE, oferă servicii specializate de mediere şcolară, coordonează, monitorizează şi evaluează, la nivel judeţean, activitatea şi serviciile educaţionale oferite de :

  • Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă
  • Centrul şi cabinetele logopedice
  • Centrul judeţen şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică