Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Galaţi este o unitate conexă a învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Educaţiei şi coordonată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi.

Suntem specializaţi în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice acordate: copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinţilor și membrilor comunităţii pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens.

Institutia noastra, CJRAE, oferă servicii specializate de mediere şcolară, coordonează, monitorizează şi evaluează, la nivel judeţean, activitatea şi serviciile educaţionale oferite de :

  • Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă
  • Centrul şi cabinetele logopedice
  • Centrul judeţen şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică

Misiune:

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Galaţi este  organizația ce acționează ca o interfaţă ce monitorizează acordarea, la standarde de calitate superioară, de servicii educaţionale, astfel încat în mediul şcolar  orice copil să  poată progresa , să îşi poată împlini propriul potenţial,să îşi dezvolte personalitatea pentru a  fi o persoană sănătoasă din punct de vedere emoţional şi psihologic, un bun cetăţean , cu şanse optime de integrare socio-profesională.

Considerăm că orice copil are dreptul să i se ofere, în şcoală şi în afara ei, oportunităţi de învăţare adaptate nevoilor proprii, care să îi favorizeze şi să îi potenţeze dezvoltarea intelectuală, emoţională, socială.

Prin serviciile specializate oferite cu profesionalism în cadrul Centrului Judeţean de Asistenţa Psihopedagogică, Centrului Logopedic, Centrului şcolar de educaţie incluzivă, serviciilor de mediere şcolară, altor instituţii partenere sprijinim copii, părinţii, cadrele didactice, membrii comunităţii să identifice  şi să aplice cele mai optime modalităţi de prevenţie şi intervenţie pentru a favoriza accesul la o educaţie de calitate, menţinerea copiilor in şcoală şi susţinerea acestora in propria dezvoltare.

Considerăm că educaţia inclusivă este şansa pentru a dezvolta “şcoli ale şanselor egale” şi “şcoli comunitare” atractive, prietenoase în care fiecare copil, indiferent de starea sa de sănătate, de originea sa socială, etnică, religioasă etc., să se poată simţi bine, în siguranţă, făra a fi supus marginalizării, discriminării, excluziunii.