Potrivit Ordinului M.E. nr. 3445 din 2022, privind Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023, evaluarea dezvoltării copiilor este necesară  doar în situația copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022, care NU au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate şi pentru care se doreşte înscrierea în clasa pregătitoare.

În vederea realizării evaluării psihosomatice sunt necesare următoarele documente:

  • cererea tip (anexa 2 la ordinul 3445/2022) (descarca)
  • copie după certificatul de naştere al copilului
  • copie după actul de identitate al părintelui / tutorelui legal
  • act care să ateste calitatea de tutore legal, dacă este cazul
  • adeverință de la medicul de familie(copie)

In perioada 30 martie – 08 aprilie 2022 se efectuează evaluarea psihosomatică doar cu programare prealabilă, la numărul de telefon 0236311158, de luni până vineri, în intervalul orar: 10.00 – 18.00.