Ordinul nr. 4019/15.03.2024 privind aprobarea calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2024-2025


Pentru copiii care au frecventat grădinița

Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2024 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar pentru copiii care au frecventat grădinița:

înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de învățământ cu nivel preșcolar pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare;

• eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învățământ cu nivel preșcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz.


Pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate:

înregistrarea de către CJRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinți pentru copiii care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar;

În vederea realizării evaluării psihosomatice sunt necesare următoarele documente:

  • cererea tip (anexa 2 la ordinul 4019/2024) (descarca)
  • copie după certificatul de naştere al copilului
  • copie după actul de identitate al părintelui / tutorelui legal
  • act care să ateste calitatea de tutore legal, dacă este cazul
  • adeverință de la medicul de familie(copie)

In perioada 28 martie – 10 aprilie 2024 se efectuează evaluarea psihosomatică la sediul CJRAE Galați, doar cu programare prealabilă, la numărul de telefon 0236311158, de luni până vineri, în intervalul orar: 10.00 – 18.00.

Etapele realizarii Evaluarii Psihosomatice