Potrivit Ordinului M.E.C.nr. 3473 din 10.03.2021, privind Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022, evaluarea psihosomatică este necesară  doar în situația copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate şi pentru care se doreşte înscrierea în clasa pregătitoare.

În vederea realizării evaluării psihosomatice sunt necesare următoarele documente:

  • cererea tip (anexa 2 la ordinul 3473/10.03.2021) (descarca)
  • copie după certificatul de naştere al copilului
  • copie după actul de identitate al părintelui / tutorelui legal
  • act care să ateste calitatea de tutore legal, dacă este cazul
  • adeverință de la medicul de familie(copie)

In perioada 22 martie – 27 aprilie 2021 se efectuează evaluarea psihosomatica doar cu programare prealabilă, la numărul de telefon 0236311158, de luni până vineri, în intervalul orar: 10.00 – 16.00.