Potrivit Ordinului nr. 4244 din 12 mai 2020, privind modificarea și completarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021, aprobate prin Ordinul M.E.C. nr. 3.277/2020, evaluarea psihosomatică este necesară  doar în situația copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020, care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate şi pentru care se doreşte înscrierea în clasa pregătitoare.

În vederea realizării evaluării psihosomatice sunt necesare următoarele documente:

  • cererea tip (anexa 2 la ordinul 4244) (descarca)
  • copie după certificatul de naştere al copilului
  • copie după actul de identitate al părintelui / tutorelui legal
  • act care să ateste calitatea de tutore legal, dacă este cazul
  • adeverință de la medicul de familie(copie)

Documentelevor fi trimise de preferat pe email, scanate, la adresa cjrae.galati@gmail.com, sau aduse la sediul instituției, în perioada 26 mai – 30 iunie 2020.

Evaluările se efectuează doar cu programare prealabilă, la numărul de telefon 0236311158, de luni până vineri, în intervalul orar: 10.00 – 14.00.