Centrul şi cabinetele logopedice interşcolare

CENTRUL LOGOPEDIC GALATI şi cele 4 cabinete logopedice interşcolare (CLI) sunt structuri de învăţământ special integrat pentru copiii/elevii cu cerinţe educative speciale, care prezintă tulburări de limbaj şi de comunicare, precum şi dificultăţi de învăţare.
Centrele şi cabinetele logopedice interşcolare (CLI) sunt unităţi conexe de învăţământ preuniversitar, coordonate de Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Galaţi.

CENTRUL LOGOPEDIC GALAȚI functionează într-o locatie pusă la dispozitie de Colegiul National “Costache Negri” Galati , situat pe strada Brăilei.

Cele 3 cabinete logopedice din municipiul Galaţi functionează în locatii puse la dispozitie de:

 • Colegiul National “Costache Negri” 
 • Școala Gimnazială 22 (oferă servicii pentru populatia scolară din zona cartierului DUNAREA )
 • Grupul Școlar “ Gh. Asachi” (oferă servicii pentru populatia școlară din zona cartierelor Micro 40 și Micro 39)

Cele 2 cabinete logopedice din municipiul Tecuci functionează în locatiile puse la dispozitie de:

 • Școala gimnazială nr. 10 Tecuci
 • Școala gimnazială nr. 11 Tecuci

Activitatea specială desfăşurată în centrele/cabinetele logopedice interşcolare constă în terapia tulburărilor de limbaj şi de comunicare, precum şi în elaborarea şi realizarea unor programe/proiecte specifice corepunzătoare principalelor disfuncţionalităţi ale limbajului şi comunicării.

Activitatea desfăşurată în centrele şi cabinetele logopedice interşcolare constă în terapia tulburărilor de limbaj şi comunicare:

 • tulburările de pronunţie/articulare;
 • tulburările de ritm şi fluenţa vorbirii;
 • tulburările limbajului scris-citit;
 • tulburările de dezvoltare a limbajului;
 • tulburările de voce;
 • alte tulburări de limbaj care influenţează negativ adaptarea şcolară şi socială a copiilor.

Activitatea desfăşurată în centrele şi cabinetele logopedice interşcolare vizează totodată şi realizarea de acţiuni metodice de îndrumare/consiliere logopedică a cadrelor didactice din şcoli şi grădinite, în vederea corectării tulburărilor uşoare de limbaj, în realizarea unor dezbateri tematice privind importanta consolidării limbajului în procesul dezvoltării generale a copilului, conditie esentială unei integrări şcolare şi sociale optime.

Interventiile logopedice se desfăşoară în centre logopedice, cabinete logopedice şi cabinete de resurse, organizate de regulă în şcolile sau în gradinitele de masă.

Activitatea de intervenţie logopedică îşi propune obiective specifice care vizează:

 • depistarea, evaluarea complexă şi identificarea tulburărilor de limbaj şi de comunicare la copiii preşcolari cuprinşi sau nu în grădiniţe şi la şcolarii mici;
 • asigurarea caracterului preventiv al activităţii de terapie logopedică, prin acordarea unei atenţii prioritare copiilor preşcolari cu tulburări de limbaj, în scopul prevenirii instalării dificultăţilor de învăţare a scris-cititului la vârsta şcolară;
 • orientarea terapiei logopedice spre corectare, recuperare, compensare, adaptare şi integrare şcolară şi socială;
 • corectarea tulburărilor de limbaj şi comunicare în vederea diminuării riscului de eşec şcolar.
 • examinarea complexa logopedica şi psihopedagogica a copiilor luati în corectare, în colaborare cu familia şi cu cadrele didactice, în scopul identificarii tuturor factorilor care au influentat negativ evolutia limbajului şi a comunicarii copilului;
 • formularea diagnosticului şi prognosticului pentru fiecare copil/elev evaluat;
 • proiectarea activitatii de terapie a tulburarilor de limbaj şi de comunicare identificate;
 • interventie terapeutic-recuperatorie în concordanta cu diagnosticul logopedic al copiilor/elevilor evaluati;
 • evaluarea periodica a progreselor realizate de elevi şi reproiectarea activitatii de interventie.