Serviciile centrului logopedic

    Activitatea desfãşuratã în centrele logopedice interșcolare constã în terapia tulburãrilor de limbaj şi de comunicare, precum şi în elaborarea şi realizarea unor programe/proiecte specifice, corespunzãtoare principalelor disfuncţionalitãţi ale limbajului şi comunicãrii.
    Activitatea desfãşuratã în CLI constã în terapia tulburãrilor de limbaj şi de comunicare. În competenţa profesorilor logopezi din cadrul CLI intrã urmãtoarele tulburãri de limbaj şi de comunicare:
    a) tulburãrile de pronunţieaarticulare;
    b) tulburãrile de ritm şi fluenţã a vorbirii;
    c) tulburãrile limbajului scris-citit;
    d) tulburãrile de dezvoltare a limbajului;
    e) tulburãrile de voce;
    f) alte tulburãri de limbaj care influenţeazã negativ adaptarea şcolarã şi socialã a copiilor.
        CLI au urmãtoarele obiective:
    a) depistarea, evaluarea şi identificarea tulburãrilor de limbaj şi de comunicare la copiii preşcolari înscrişi sau nu în grãdiniţe şi la şcolarii mici;
    b) asigurarea caracterului preventiv al activitãţii de terapie logopedicã, prin acordarea unei atenţii prioritare copiilor preşcolari cu tulburãri de limbaj înscrişi în grãdiniţe, în scopul prevenirii instalãrii dificultãţilor de învãţare a scrisului şi cititului la vârsta şcolarã;
    c) orientarea terapiei logopedice spre corectare, recuperare, compensare, adaptare şi integrare şcolarã şi socialã;
    d) corectarea tulburãrilor de limbaj şi de comunicare în vederea diminuãrii riscului de eşec şcolar;
    e) sprijinirea cadrelor didactice în abordarea personalizatã a copiilor/elevilor cu tulburãri de limbaj şi comunicare.
    Activitatea de îndrumare logopedicã a cadrelor didactice din învãţãmântul preşcolar şi primar cu privire la activitatea de intervenţie logopedicã se realizeazã de cãtre profesorii logopezi din CLI prin:
    a) participarea/organizarea la/unor acţiuni de informare şi consiliere logopedicã în unitãţile şcolare şi preşcolare arondate fiecãrui profesor logoped;
    b) acţiuni metodice de îndrumare/consiliere logopedicã a cadrelor didactice din şcoli şi grãdiniţe, în vederea sprijinirii procesului de corectare a tulburãrilor uşoare de limbaj;
    c) dezbateri tematice privind importanţa consolidãrii limbajului în procesul dezvoltãrii generale a copilului, condiţie esenţialã a unei integrãri şcolare şi sociale optime.