Serviciul de Evaluare Complexă și Orientare Școlară si Profesională

SEOSP-Serviciul de Evaluare Complexă și Orientare Școlară si Profesională este înființat în baza Ordinului nr.6552 din 2011 în cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE). SEOSP se ocupă de evaluarea și de orientarea școlară și profesională a copiilor, elevilor și a tinerilor cu cerințe educaționale speciale.

Evaluarea reprezintă un proces complex, continuu și dinamic, realizat cu scopul de a cunoaște în profunzime și de a estima din punct de vedere cantitativ și calitativ particularitățile dezvoltarii, limitele și potențialul copilului/elevului/tânărului cu CES.   Scopul evaluării este de a stabili dacă elevul/copilul/tânărul are sau nu CES, în vederea orientării școlare și/sau profesionale, identificării nevoilor specifice ale acestora și asigurarea condițiilor optime de integrare școlară, profesională și socială.

Finalitatea evaluării este de a orienta decizia și acțiunea educațională și de a propune programe ameliorativ-formative pe anumite paliere de dezvoltare, de a stabili serviciile educationale optime în funcție de nevoile specifice ale copilului/elevului/tânărului cu CES.

Beneficiarii serviciilor de evaluare sunt copiii/elevii/tinerii din învățământul preuniversitar.

 Orientarea școlară și profesională a copiilor,elevilor și tinerilor cu CES- este ansamblul de norme, metode și tehnici prin care se asigură educație și formare profesională de calitate, în acord cu particularitățile fizice, fiziologice și psihologice ale individului.Comisia de Orientare Școlară și Profesională este cea care emite certificatele de orientare/reorientare școlară și profesională, la propunerea SEOSP din cadrul CJRAE.

Scopul orientarii școlare și profesionale vizează valorificarea potențialului aptitudinal, a intereselor, aspirațiilor, cunoștințelor, abilităților, deprinderilor și a altor particularități psihocomportamentale, precum și consilierea asupra modului de integrare socioprofesională adecvată în vederea asigurării egalității de șanse.   În scopul orientarii copiilor cu CES în concordanță cu particularitățile lor individuale SEOSP și COSP colaborează cu Direcția Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, cu instituțiile de învățământ, cu părinții, cu asociațiile persoanelor cu dizabilități, cu reprezentanți ai administrației publice locale și societății civile, cu cabinete medicale

Beneficiarii certificatelor de orientare școlară și profesională sunt:

– copiii/elevii/tinerii cu certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de Comisia pentru Protecția Copilului din cadrul Consiliului Județean Galati 
– copiii/elevii/tinerii cu CES evaluați de Serviciul de Evaluare și Orientare Școlara și Profesională din cadrul CJRAE Galati.