Mediatorul şcolar acţionează ca agent al comunităţii în relaţie cu şcoala, reprezintă comunitatea în şcoală şi şcoala în cadrul comunităţii.
Sarcina principală a mediatorului şcolar este să sprijine participarea tuturor copiilor din comunitate la învăţământul obligatoriu, prin încurajarea implicării părinţilor în educaţia copiilor şi în viaţa şcolii şi prin facilitarea cooperării între familii, comunitate şi şcoală. Mediatorul şcolar colaborează cu personalul unităţii de învăţământ preuniversitar, cu consiliul părinţilor şi cu alte structuri asociative ale părinţilor recunoscute de către unitatea de învăţământ preuniversitar, cu autorităţile locale şi judeţene, cu organizaţii nonguvernamentale şi cu ceilalţi parteneri ai unităţii de învăţământ preuniversitar care au ca scop creşterea gradului de participare la educaţie şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor educaţionale oferite de şcoală comunităţii.

Atribuţiile mediatorului şcolar

1. Sprijină şi contribuie la realizarea şcolarizării copiilor rromi la toate nivelele;
2. Facilitează organizarea de întâlniri cu părinţii rromi;
3. Colaborează cu O.N.G.-urile rrome;
4. Furnizează datele necesare elaborării proiectelor şi a recenzării corecte a populaţiei şcolare;
5. Identifică potenţiale cadre didactice rrome (rromi absolvenţi de liceu, elevi rromi performanţi);
6. Semnalează şi mediază conflicte inter- şi intracomunitare;
7. Mediatizează informaţiile şi facilităţile privind educaţia pentru rromi;
8. Încurajează angrenarea părinţilor în educaţia copiilor şi în viaţa şcolii;
9. Semnalează aspecte deosebite din comunitate în scopul sensibilizării autorităţilor în soluţionarea lor.