CENTRUL MUNICIPAL BUCURESTI DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA

deruleaza in parteneriat cu

UNIVERSITATEA BUCURESTI- FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTELE EDUCATIEI,

CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA GALATI,

CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA NEAMT, si cu .

S.C. SOFTWIN S.R.L.

PROIECTUL :

“CONSILIERI SCOLARI MAI BINE PREGATITI PENTRU ELEVII DE GIMNAZIU”

– program de formare continua de specialitate de tip “blended learning”

finanţat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN,programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritara 1 “Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice sI dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”,

Domeniul major de interventie 1.3 “Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare” Numarul de identificare al contractului:POSDRU/87/1. 3/S/63906

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI vizeaza imbunatatirea accesului si a participarii profesorilor psihopedagogi din invatamantul gimnazial la oportunitati de formare continua specifica in domeniul consilierii scolare pentru elevi aflati la varsta pubertatii, prin intermediul unui program de studii postuniversitare, bazat pe resurse digitale si instruire de tip “blended learning”.

In cadrul proiectului se vor consolida competentele profesionale de specialitate a 400 consilieri scolari din scoli gimnaziale prin participarea la un program postuniversitar de formare continua adecvat nevoilor de ghidare specifice elevilor la varsta pubertatii, cu potential de extindere a specializarii invatarii in acest domeniu pe parcursul intregii vieti. – Imbunatatirea metodologiei de formare a consilierilor scolari din grupul tinta in sistem blended learning, utilizand noile tehnologii, metode si instrumente moderne de formare.

– Proiectul isi propune sa diversifice si sa adapteze oferta de cursuri de formare continua adresata profesorilor psihopedagogi pentru realizarea unei cariere performante in domeniul consilierii scolare adresate unei populatii scolare dintr-un anumit segment de varsta psihologica.

– Dezvoltarea unei comunitati online de formare continua a cadrelor didactice/consilieri scolari, care sa gazduiasca resurse si comunitati de interinvatare flexibile si accesibile va duce la initierea unor servicii educationale de calitate pentru elevii din ciclul gimazial.

Bugetul total al proiectului: 805.350 RON

Manager de proiect

Prof. Aura Florina Stanculescu-director CMBRAE

Echipa de implementare

CJRAE Galati

Prof. Diamanta Bulai-responsabil monitorizare

Prof. Silvia Banea-coordonator judetean

Prof. Violeta Morozan –expert consiliere psihopedagogica

Prof. Violeta Simion –expert consiliere psihopedagogica

Mara Braileanu – asistent local proiect