CENTRUL REGIONAL DE INFORMARE, CONSILIERE PROFESIONALĂ ŞI MEDIERE A MUNCII

Finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin programul PHARE – Coeziune Economică şi Socială – Dezvoltarea Resurselor Umane – şi Guvernul României

BUGET: 75.000 Euro

Centrul Regional de Informare, Consiliere Profesională şi Mediere a Muncii este un proiect Finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Phare – Coeziune Economică şi Socială. Dezvoltarea Resurselor Umane, implementat de Inspectorul Şcolar al judeţului Galaţi prin Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică (CJAP GAlaţi), în parteneriat cu:

 • Centrul de Calificare şi Recalificare ” SOCIAL TRADE”
 • CJAP-Buzău
 • CJAP-Brăila
 • Colegiul Economic ” V. Madgearu”
 • Grupul Şcolar “Radu Negru”
 • Grupul Şcolar “Dumitru Moţoc”
 • Colegiul Tehnic “Paul Dimo”
 • Grupul Şcolar “Elena Doamna”

SCOP:
Reducerea şomajului în municipiile Galaţi, Brăila şi Buzău şi oferirea de şanse şomerilor de lungă durată şi tinerilor absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ preuniversitar prin facilitarea inserţiei / reinserţiei pe piaţa forţei de muncă a unui număr de 60 de persoane.

Beneficiari direcţi:

 • 400 persoane
 • şomeri de lungă durată şi tineri absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ preuniversitar din anii 2002, 2003, 2004 care se află în căutarea unui loc de muncă din municipiile Galaţi, Brăila şi Buzău.
 • Cel puţin 500 utilizatori/vizitatori ai portalului informatic
 • Unităţile şcolare partenere în care se vor înfiinţa Cabinete de Asistenţă Psihopedagogică
 • Centrele Judeţene de Asistenţă Psihopedagogică din Galaţi, Brăila şi Buzău
 • 400 de persoane vor beneficia de consiliere, mediere a muncii, instruire antreprenorială, servicii de orientarea carierei.
 • 75 persoane vor urma cursuri de perfecţionare în domeniul tehnologiei informaţiei (curs ECDL)
 • 100 persoane vor urma cursuri de calificare / recalificare în meserii cerute pe piaţa forţei de muncă după ce au fost orientate în funcţie de profilul lor psihologic.

Beneficiari indirecţi:

 • Instituţiile implicate în furnizarea de servicii de consiliere profesională, mediere a muncii, plasare de forţă de muncă de la nivelul Regiunii Sud-Est datorită creerii unui portal informatic care se va transforma într-un instrument de lucru extrem de util la nivel regional.
 • Profesorii şi diriginţii elevilor care vor întari şi optimiza relaţia cu proprii elevi şi cu părinţii acestora.
 • Şcoala în ansamblu – ca instituţie publică parte a comunităţii locale care îşi deschide porţile şi pentru adulţi, furnizându-le acestora servicii utile pentru sine şi familie.
 • Sistemul învăţământului local gălăţean prin dezvoltarea reţelei de cabinete de asistenţă psihopedagogică care vor continua să deservească sistemul şi comunitatea locală şi după încheierea proiectului
 • Sistemul de orientare şcolară şi profesională al Regiunii Sud –Est prin elaborarea de materiale în domeniul consilierii profesionale şi de modele de bună practică care vor fi multiplicate ulterior.
 • Comunitatea locală în ansamblu, datorită impactului proiectului, în primul rând prin adoptarea de către beneficiarii direcţi de comportamente sociale şi profesionale activ-participative va scădea gradul de agresivitate şi conflictualitate familială şi va determina un comportament prosocial .

ASIGURĂ:

 • furnizarea de servicii de evaluare psihologică, consiliere privind cariera , mediere a muncii şi a unor cursuri de educaţie antreprenorială pentru şomeri de lungă durată / sau tineri absolvenţi ai instituţiilor de învaţământ preuniversitar
 • orientarea carierei tinerilor absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ preuniversitar spre cursuri de calificare / recalificare, urmărindu-se creşterea numărului de oportunităţi profesionale pentru aceste persoane şi susţinerea financiară a acestora pentru a urma cursuri de calificare / recalificare şi perfecţionare în funcţie de potenţialul lor
 • crearea portalului informatic : inforegionaljob.gl.edu.ro, care reuneşte baze de date ale AJOFM, agenţii de plasare, furnizori de formare şi furnizori de servicii de consiliere profesională şi care acţionează ca un instrument regional de informare şi mediere electronică a muncii
 • crearea Centrului Regional de Informare, Consiliere Profesională şi Mediere a Muncii care furnizează servicii specializate pentru adulţi
 • extinderea reţelei CIAP, prin crearea de noi cabinete de asistenţă psihopedagogică.

Obiective:
Obiectivul 1 . Inserţia / reinserţia pe piaţa forţei de muncă a unui numar de 60 de persoane (şomeri de lungă durată sau tineri absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ preuniversitar din anii 2002, 2003, 2004).
Obiectivul 2. Crearea unui Centru Regional de Informare, Consiliere Profesională şi Mediere a Muncii la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi care să furnizeze servicii specializate pentru adulţi.
Obiectivul 3 . Crearea unui portal informatic care să reuneasca baze de date ale A.J.O.F.M., agenţii de plasare, furnizori de formare şi furnizori de servicii de consiliere profesională şi să acţioneze ca un instrument regional de informare şi mediere electronică a muncii .
Obiectivul 4 . Crearea de Cabinete de Asistenţă Psihopedagogică (Informare şi consiliere profesională) în unitaţi şcolare din municipiile Galaţi, Brăila şi Buzău.
Obiectivul 5 . Furnizarea de servicii de evaluare psihologică, consiliere privind cariera, mediere a muncii şi a unor cursuri de educaţie antreprenorială pentru un număr de 400 persoane (şomeri de lungă durată sau tineri absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ preuniversitar 2002, 2003, 2004).
Obiectivul 6 . Orientarea carierei unui număr de 200 şomeri de lungă durată sau tineri absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ preuniversitar din anii 2002, 2003, 2004 spre cursuri de calificare / recalificare, având ca rezultat creşterea numărului de oportunităţi profesionale pentru aceste persoane şi susţinerea financiară a acestora pentru a urma cursuri de calificare / realificare şi perfecţionare în funcţie de potenţialul lor aptitudinal.