ÎNVĂŢĂM ÎMPREUNĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ
PROGRAMUL DE VECINĂTATE ROMÂNIA – MOLDOVA
finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin programul PHARE

BUGET : 135 024 EURO

OBIECTIV GENERAL:

Reducerea fenomenului de excludere socială a elevilor aflaţi în situaţii de risc prin crearea de mecanisme de parteneriat şi cooperare transfrontalieră în rândul prestatorilor de instruire profesională din zonele Galaţi-România – Cahul-Moldova pentru a contribui la dezvoltarea durabilă în regiune.

Beneficiari direcţi:

 • 70 de cadre didactice
 • 600 de elevi cu vârste între 9 şi 18 ani aflaţi în situaţie de excludere
 • 24 consilieri locali

Beneficiari indirecţi:

 • minim 70 de cadre didactice,
 • 12 manageri şcolari,
 • 400 elevi,
 • 600 membri ai familiilor elevilor grupului ţintă.

SERVICII OFERITE : Centrul Educaţional Transfrontalier de Cooperare pentru Dezvoltare Durabilă şi cele 12 de Centre Educaţionale Comunitare de Dezvoltare Durabilă furnizează servicii de:

 • Formare;
 • Facilitare;
 • Mentorat;
 • Consiliere
 • Educaţie remedială,
 • Educaţie pentru dezvoltare durabilă;
 • Elaborare de resurse educaţionale, informaţionale;
 • Scriere şi implementare de microproiecte

Parteneri în proiect:

 • DIRECŢIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI SPORT CAHUL
 • CASA CORPULUI DIDACTIC GALAŢI
 • CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ
 • Organizaţia “ Prietenii Pământului” Galaţi

ACTIVITĂŢI

 • Crearea Centrului Educaţional Transfrontalier de Cooperare pentru Dezvoltare Durabilă
 • Crearea a 12 Centre Educaţionale Comunitare de Dezvoltare Durabilă furnizoare de servicii de formare, facilitare, mentorat, consiliere, educaţie remedială, educaţie pentru dezvoltare durabilă, elaborarea de resurse educaţionale, informaţionale, scrierea şi implementarea de microproiecte în şcolile pilot din România – Republica Moldova
 • Realizarea unei baze de date cu copiii aflaţi în situaţia de risc de excludere şcolară şi socială din judeţul Galaţi şi raionul Cahul
 • Activităţi de parteneriat comunitar-transfrontalier: schimburi bilaterale, târg de proiecte, ghid de bune-practici
 • Facilitare comunitară
 • Implementarea de microproiecte în şcolile pilot care se va desfăşura în etape: licitaţia de proiecte şi implementarea de proiecte
 • Formarea cadrelor didactice
 • Asistenţă psihopedagogică pentru grupurile ţintă: elevi şi cadre didactice
 • Activităţi de mentorat
 • Elaborarea şi editarea a 5 ghiduri tematice