Programul RICOP – Programul de Restructurare Industrială şi Reconversie Profesională ( RICOP) RO 9904, Componenta 3
Măsuri Active de Ocupare a Forţei de Muncă MAO – „CONSTRUIEŞTE-ŢI VIITORUL”

Obiectiv general:
Oferirea de consiliere şi informare în carieră şi orientare către locurile de muncă vacante (în întreprinderile deja existente sau nou create ) sau către o forma de pregătire profesională .

Scopul proiectului:

Obiectivul 1 – Inserţia şi reinserţia pe piaţa muncii sau spre o formă de şcolarizare / calificare / recalificare a unui număr de 120 persoane disponibilizate din întreprinderi Ricop (în vârstă de peste 40 de ani) sau membrii familiilor acestora.

Obiectivul 2 – Orientarea carierei unui număr de 420 de beneficiari direcţi (persoane disponibilizate din întreprinderile Ricop, şi membrii ai familiilor acestora care fac parte din populaţia activă şi nu au un loc de muncă şi nici nu urmează o formă de pregătire profesională) având ca rezultat realizarea unui proiect personal de dezvoltare profesională şi aplicarea lui în practică.

Obiectivul 3 – Medierea directă a muncii pentru un număr de 120 persoane disponibilizate şi 300 de membri ai familiilor acestora.

Obiectivul 4 -Crearea şi dotarea a trei Cabinete de Asistenţă Psihopedagogică ( Informare şi consiliere profesională) în trei unităţi şcolare din municipiul Galaţi.