Program desfăşurat de CJRAE/CJAP

Dă ESC-ape la dificultăţi
Dificultăţi sociale – emoţionale – comportamentale
Program de intervenţie

Scop:

 • creşterea eficienţei activităţilor educative printr-o mai bună adaptare a metodelor de lucru în relaţionarea cu grupurile şcolare, şi, implicit, cu elevii având dificultăţi sociale, emoţionale şi comportamentale.

Obiective:

 • Explicarea modului în care interesele şi emoţiile influenţează comportamentul nostru în viaţa de zi cu zi.
 • Explicarea triadei: eficacitate, stimă de sine, concepţia de sine în relaţia cu abilitatea de a învăţa prin metode interactive de lucru.
 • Construirea unor strategii de sprijinire a elevilor în procesul de învăţare printr-o mai bună gestionare comportamentală şi emoţională.
 • Utilizarea unor strategii de lucru în relaţia cu elevii pentru o mai bună relaţionare cu grupul şcolar şi, implicit, cu elevii având dificultăţi sociale, emoţionale şi comportamentale.

Grup ţintă:

 • Beneficiari direcţi vor fi elevii din ciclul gimnazial şi elevi din ciclul liceal având dificultăţi emoţionale, sociale şi comportamentale. Mărimea grupului va fi cuprinsă între 10-15 elevi.
 • Beneficiari indirecţi vor fi colectivele şcolare din care aceştia fac parte, precum şi colectivului profesoral al unităţii şcolare în care se iniţiază acest program.


Tinerii cu dificultăţi sociale, comportamentale şi emoţionale sunt acei tineri care se confruntă cu dificultăţi în învăţare pentru că se confruntă cu obstacole care îi împiedică să înveţe cu uşurinţa cu care învaţă ceilalţi colegi. Tinerii au tendinţa de a fi: retraşi, depresivi, pasivi şi autodistructivi.

Pot fi:

 • persistente
 • pot reprezenta dificultăţi în învăţare
 • multiple

Activităţile desfăşurate cu elevii au urmărit:

 • Explicarea modului în care interesele şi emoţiile influenţează comportamentul nostru în viaţa de zi cu zi
 • Explicarea triadei: eficacitate, stimă de sine, concepţia de sine în relaţia cu abilitatea de a învăţa prin metode interactive de lucru
 • Construirea unor strategii de sprijinire a elevilor în procesul de învăţare printr-o mai bună gestionare comportamentală şi emoţională
 • Utilizarea unor strategii de lucru în relaţia cu elevii pentru o mai bună relaţionare cu grupul şcolar şi, implicit, cu elevii având dificultăţi sociale, emoţionale şi comportamentale