Program desfăşurat de CJRAE/CJAP

”Diferenţa o facem noi!”
program educational de informare şi sensibilizare în problematica incluziunii copiilor cu cerinţe educative speciale

SCOPUL PROIECTULUI

  • Proiectul îşi propune informarea şi sensibilizarea elevilor, cadrelor didactice şi părinţilor în problematica cerinţelor educative speciale/ şcolii inclusive, prin activităţi realizate în toate instituţiile şcolare din mun. Galaţi, mun. Tecuci, mun. Tg Bujor şi şcolile din comunele Pechea, Tudor Vladimirescu, Corod, Cudalbi, Iveşti, Lieşti, Matca, Munteni.

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI

  • În România există aproximativ 60.000 de copii cu dizabilităţi diverse care trăiesc în familii. Ei nu se pot bucura de drepturile lor, întrucât există puţine servicii care să sprijine familiile copiilor cu c.e.s., accesul la informaţii, educaţie, recuperare, viaţa comunitară fiind extrem de redusă, unul din marile lipsuri fiind accesibilitatea.

GRUP ŢINTĂ

  • Cadre didactice: câte o echipă de maxim 20 cadre didactice din fiecare unitate şcolară;
  • Elevii claselor: I-IV
  • Elevii claselor:V-VIII
  • Elevii claselor:IX-XII
  • Părinţii: echipe de părinţi ai elevilor din clasele cu care se va lucra în proiect.

Activităţile proiectului, au urmărit trei mari linii de acţiune:

  • Informarea şi sensibilizarea cadrelor didactice privind incluziunea în şcoala de masă a elevilor cu C.E.S.;
  • Informarea şi sensibilizarea elevilor privind acceptarea colegilor care au dificultăţi educaţionale speciale;
  • Informarea şi sensibilizarea părinţilor cu privire la efectele comportamentului discriminatoriu asupra dezvoltării personalităţii elevilor cu C.E.S. cât şi non-C.E.S.