FOLOSEŞTE-ŢI ŞANSELE
ŞCOALA ESTE ŞANSA TA!

Program de prevenire a abandonului şcolar

Scop:

  • Investigarea fenomenului abandonului şcolar – nivel, cauze, tendinţe
  • Prevenirea şi combaterea abandonului şcolar prin elaborarea unor strategii adecvate


Obiective:

  • Identificarea unităţilor şcolare cu un procent ridicat al absenteismului / abandonului şcolar;
  • Determinarea cauzelor abandonului şcolar, cu prioritate în învăţământul obligatoriu;
  • Analiza cazurilor depistate cu implicarea echipelor de specialişti: psihologi şcolari, pedagogi, logopezi, asistenţi sociali;
  • Elaborarea unor strategii de diminuare a fenomenelor de eşec şi absenteism în rândul elevilor;
  • Schimbarea mentalităţii şi atitudinii personalului didactic faţă de elevii cu risc de a părăsi şcoala / aflaţi în situaţia de abandon şcolar;
  • Întărirea relaţiei şcoală – familie, creşterea gradului de implicare a cadrelor didactice şi a părinţilor în activitatea şcolară

Grup ţintă:

  • elevii în situaţii de risc, abandon şcolar, elevii cu eşec şcolar din instituţiile de învăţământ obligatoriu, unde există un procent scăzut al promovabilităţii, al participării la testele naţionale, din judeţul Galaţi