PROGRAM DESFĂŞURAT DE CJRAE / CJAP
“NU FI VICTIMĂ!”
Program pentru prevenirea traficului de fiinţe umane

Scopul:

Programul de prevenire a traficului de fiinţe umane are drept scop familiarizarea şi diminuarea fenomenului în rândul populaţiei tinere.

Obiective:

 • includerea la orele de dirigenţie a unor teme privind traficul de persoane;
 • consilierea părinţilor şi profesorilor în cadrul unor seminarii menite să limiteze riscul implicării copiilor şi tinerilor în traficul de persoane;
 • dezvoltarea activităţilor extraşcolare şi oferirea de alternative educaţionale elevilor şi tinerilor proveniţi din familii dezorganizate, predispuşi la abandon şcolar şi familiar;
 • orientarea profesională şi a carierei elevilor şi tinerilor, constînd în informare, documentare şi consultanţă vizând integrarea şcolară şi profesională a acestora;
 • reintegrarea elevilor victime ale traficului de persoane în sistemul educaţional, în funcţie de specificul traumei suferite
 • reducerea vulnerabilitătii la trafic a tinerilor
 • creşterea nivelului de informare privind traficul de fiinţe umane şi de copii
 • schimbarea atitudinii faţă de victime (de la indiferenţa sau învinovăţirea victimei, la o atitudine de sprijin a acesteia)
 • implicarea copiilor în găsirea de soluţii pentru reducerea fenomenului

Activităţi:

 • Participarea psihologilor şcolari în cadrul orelor de dirigenţie;
 • Iniţierea unor activităţi în colaborare cu diferite ONG-uri pe tematica traficului de fiinţe umane;
 • Susţinerea unor seminarii tematice referitoare la problematica devianţei juvenile cu cadrele didactice;
 • Asistarea psihopedagogică a persoanelor cu diferite conflictualitaăţi interne cauzate de relaţionările deficitare cu anturajul;
 • Promovarea unui stil sănătos de viaţă în cadrul sedinţelor de consiliere de grup;
 • Organizarea de lectorate cu părinţii cu privire la rolul stilului educaţional în familie şi în orientarea şcolară şi profesională a copilului

Grup ţintă:

 • elevii şi profesorii