Program desfăşurat de CJRAE/CJAP

Şcoala Părinţilor –
RO-PARENT

Programul se adresează tuturor părinţilor care doresc sã susţină dezvoltarea copilului sau ai căror copii au dificultăţi emoţionale şi comportamentale minore.

Scopul programului:

  • Formarea şi dezvoltarea unor atitudini şi comportamente eficiente în relaţiile dintre părinte-copil în vederea îmbunătăţirii calităţii climatului psiho-emoţional şi intrafamilial.

Obiective specifice:

  • Consolidarea parteneriatului şcoală-familie prin organizarea unor întâlniri periodice între psihologul şcolar şi părinţii având în mod conştientizat probleme de relaţionare cu copiii lor;
  • Cultivarea unui climat intrafamilial favorizant dezvoltării armonioase a personalităţii copilului prin dezvoltarea unor strategii de comunicare şi relaţionare parentală pozitive;
  • Optimizarea relaţionării intrafamiliale prin dobândirea unor cunoştinţe, priceperi şi deprinderi din sfera psihologiei copilului utilizându-se ca şi resursă, experienţa personală a participanţilor;
  • Imbunătăţirea dialogului instituţional (şcoală-familie) prin abordarea unor tematici generale dar şi specifice din viaţa copilului-elevului în scopul unei abordări realiste a fenomenelor şcolare existente.

Beneficiari:
Direcţi:

  • Programul se adresează tuturor părinţilor care doresc sã susţină dezvoltarea copilului sau ai căror copii au dificultăţi emoţionale şi comportamentale minore. Părinţii ai cãror copii au probleme clinice emoţionale (ex. anxietate, depresie) sau comportamentale (ex. agresivitate, ADHD) au nevoie de sprijin în cadrul unui program mai complex;

Indirecţi:

  • copiii părinţilor participanţi, cadrele didactice din şcoala respectivă, membrii comunităţii locale.