Program desfăşurat de CJRAE/CJAP:
“SPUNE NU CONSUMULUI DE DROGURI!”
Program pentru prevenirea consumului de droguri

SCOP: formarea unor atitudini şi comportamente critice faţă de fenomenul dependenţei de substanţele nocive organismului uman.

OBIECTIVE:

  • Informarea elevilor cu privire la efectele nocive atât în plan fizic, cât şi psihic ale consumului de droguri (legale şi ilegale);
  • Identificarea factorilor predispozanţi consumului de droguri şi dezvoltarea unor posibile strategii de evitare/ diminuare a influentelor negative ale acestora;
  • Elaborarea unor materiale de promovare a tematicii adicţiei.

GRUP ŢINTĂ:

  • elevii din unităţile şcolare liceale din Galaţi

ACTIVITĂŢI de informare şi prevenire privind:

  • Identificarea riscurilor şi consecinţelor consumului de droguri în plan personal şi social
  • Identificarea modificărilor comportamentale ale persoanelor care consumă droguri
  • Identificarea modalităţilor de reacţie în diferite medii a persoanelor potenţial consumatoare de droguri
  • Identificarea persoanelor şi instituţiilor la care poţi apela pentru prevenirea şi intervenţia în consumului de droguri

Partener:

  • Centrul de Prevenire şi Consiliere Antidrog Galaţi