Program desfăşurat de CJRAE/CJAP

“TIMPUL MEU LIBER, NU E TIMP PIERDUT!”
Program de promovare a alternativelor de petrecere a timpului liber

SCOP:

  • Reducerea numărului de elevi care adoptă comportamente deviante/ antisociale

OBIECTIVE:

  • 1.Creşterea nivelului de informare a elevilor cu privire la consecinţele adoptării unor conduite antisociale/ delincvente.
  • 2.Dezvoltarea la elevi a unor comportamente prosociale şi a unui stil de viaţă sănătos.
  • 3.Diversificarea modalităţilor în care elevii îşi petrec timpul liber.
  • 4.Promovarea activităţilor în aer liber (outdoor), ca un instrument în educaţia non formală a tinerilor.
  • 5.Informarea elevilor cu privire la alternativele de petrecere a timpului liber, activităţile eco-turistice (environmental friendly) şi potenţialul turistic existent în zona Galaţi
  • 6.Conştientizarea necesităţii planificării vieţii personale, a timpului liber, în vederea dezvoltării sentimentului de “satisfacţie a trăirii timpului”.

GRUP ŢINTĂ:

  • elevii tuturor unităţilor şcolare liceale din judetul Galaţi