Program desfăşurat de CJRAE/CJAP

“VIITORUL ESTE ACUM!”
Program de informare, consiliere şi orientare a carierei elevilor din clasele finale din gimnaziu şi liceu

Scop:

 • Informarea, consilierea şi orientarea carierei elevilor din clasele terminale din gimnaziu (VIII) şi din liceu (XII)

Obiective generale şi specifice:

 • Formarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de viitoarea carieră în cadrul colectivelor de elevi;
 • Cunoaşterea – autocunoaşterea psihopedagogică a elevului / grupului de elevi prin:
 • Identificarea optiunilor şcolare şi profesionale;
 • Analizarea corectă şi realistă a criteriilor de alegere a profesiei;
 • Dezvoltarea sistemului de atitudini realiste (faţă de sine şi faţă de profesii);
 • Asigurarea planificării şi a deciziei în domeniul carierei;
 • Informarea şi orientarea privind cariera prin:
 • Informarea privind caracterul procesual al luării unei decizii privind viitoarea carieră;
 • Asigurarea materialelor necesare unei bune orientări privind cariera;
 • Mediatizarea reţelei şcolare şi universitare (profile, specializări, etc.)
 • Prezentarea lumii profesiilor analizând dinamica socială şi cea a pieţei muncii în special;
 • Abilitarea elevului cu metode şi tehnici / instrumente care să-i permită căutarea/obţinerea unui loc de muncă:
 • Prezentarea la un interviu de angajare şi susţinerea lui;
 • Redactarea unei scrisori de prezentare personală;
 • Redactarea unui C.V;
 • Elaborarea unei scrisori de mulţumire;
 • Elaborarea portofoliului personal de prezentare;

Grup ţintă:
a)Beneficiari direcţi:

 • elevi ai claselor a VIII-a din unităţile şcolare din localitate şi din judeţ;
 • elevi ai claselor a XII-a din unităţile şcolare din localitate şi din judeţ;

b)Beneficiari indirecţi:

 • Părinţii elevilor din clasele terminale din gimnaziu şi din liceu;
 • Cadrele didactice din unitatea şcolară aplicantă a acestui tip de program;
 • Comunitatea locală

Prin activităţile planificate se urmăreşte:

 • Identificarea opţiunilor şcolare şi profesionale;
 • Evaluarea psiho-aptitudinală a elevilor şi identificarea domeniului ocupaţional corespunzător profilului
 • Analizarea corectă şi realistă a criteriilor de alegere a profesiei;
 • Informarea privind caracterul procesual al luării unei decizii privind viitoarea carieră;
 • Mediatizarea reţelei şcolare şi universitare (profile, specializări, etc.)
 • Prezentarea lumii profesiilor analizând dinamica socială şi cea a pieţei muncii în special