A doua șansă la educație la ORIZONT

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Galați, implementează, în parteneriat, alături de Inspectoratul Şcolar Judeţean Galați (I.S.J. Galați) care are calitatea de Beneficiar, proiectul „A doua șansă la educație la ORIZONT„ POCU/665/6/23/135358, în perioada 01.07.2021 – 31.12.2023.
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe, Prioritatea de investiţii: 10.i Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, nonformale şi informate pentru reintegrarea în educaţie şi formare.

Obiectivul general al proiectului constă în reducerea fenomenului de abandon școlar la nivelul județului Galați, prin dezvoltarea unor măsuri integrate de susținere a educației tinerilor și adulților care nu au finalizat învățământul obligatoriu.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. OS.1. Imbunatatirea competentelor profesionale pentru 515 cadre didactice din judetului Galati, care activeaza in comunități educaționale cu risc crescut de abandon școlar, in vederea dezvoltarii unor servicii educationale de calitate, adaptate nevoilor beneficiarilor.
    OS.1. este susținut de activitatea A2.Participarea cadrelor didactice la un program de dezvoltare a competențelor profesionale, pentru furnizarea de servicii educaționale de calitate, adaptate nevoilor tinerilor și adulților care nu și-au finalizat educația obligatorie, care are ca rezultate previzionate: 515 persoane care au participat la programe de dezvoltarea competentelor profesionale (R2); 480 persoane care si-au imbunatatit nivelul de competente/certificate (R3); 400 cadre didactice participante la schimburi de experiențe didactice de succes (R4).
  2. OS.2. Reintegrarea în sistemul de învățământ a 600 de tineri și adulți din județul Galati, care au abandonat școala, prin dezvoltarea programului A doua șansă într-un format flexibil și adaptat nevoilor specifice ale beneficiarilor.
    OS.2. este susținut de activitatea A3.Dezvoltarea de programe A doua șansă flexibile și adaptate , care are ca rezultate previzionate: 600 de tineri si adulți înscrisi și reintegrati în sistemul de educație (R5), 430 de tineri si adulți care finalizeaza programe de tip ADȘ (R6).
  3. OS.3. Creșterea nivelului de integrare socio-educațională a persoanelor vulnerabile, prin consilierea privind cariera, informarea și conștientizarea a 14 comunități dezavantajate din județul Galati cu privire la importanța educației și accesibilizării serviciilor educaționale la orice vârstă.
    OS.3. este susținut de activitatea A4.Dezvoltarea Campaniei de integrare socio-educațională și profesională, care are ca rezultate previzionate: 600 de tineri/adulți consiliati și sprijiniti pentru orientarea educationala si profesionala (R7), 14 evenimente de promovare a educației la orice varsta (R8).

Anunt recrutare experti proiect POCU/665/6/23/135358 (runda 2)
Cerere inscriere – anexa 1
Acord date cu caracter personal

Anunt recrutare experti in cadrul proiectului POCU/665/6/23/135358
Erata calendar anunt recrutare experti
Rezultatele finale ale selectiei de experti in cadrul proiectului POCU/665/6/23/135358 – partener CJRAE Galati(runda 1)